07.jpg

Regulamin


REGULAMIN KOLSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ W KOLE
SEZON 2017/2018 (23. EDYCJA)

I. Cel
 • Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku;
 • Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
II. Organizator
 • Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej.
III. Termin i miejsce
 • Terminy i miejsca spotkań są ujęte terminarzem gier, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
IV. System rozgrywek
 1. System rozgrywek
  • Zespoły rozegrają mecze w 4 rundach, w systemie "każdy z każdym", systemem tie-break, do 25 punktów z przewagą dwóch punktów;
  • Za wygrany mecz 3:0 zespół otrzymuje 3 pkt., za wygrany mecz 2:1 zespół otrzymuje 2 pkt, a przeciwnik za przegraną 1:2 otrzymuje 1 pkt., a za przegraną 0:3 otrzymuje 0 pkt.
 2. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
  • Większa ilość zdobytych punktów;
  • Lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych);
  • Większa ilość zdobytych setów;
  • Lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych);
  • Wyniki bezpośrednich spotkań.
V. Wymogi regulaminowe
 1. Dopuszcza się udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZPS i WZPS w kategoriach młodzieżowych oraz jednego zawodnika w danej drużynie zgłoszonego do rozgrywek seniorskich wyłącznie do poziomu trzeciej ligi, pod warunkiem podania jego danych osobowych, niezbędnych do weryfikacji jego aktualnego statusu zawodniczego przed pierwszym meczem drużyny, w której ma występować, w pierwszej kolejce, pierwszej rundy, danego sezonu KALPS.
 2. Zawodnik może zmienić zespół tylko raz w sezonie po zakończeniu I rundy rozgrywek.
 3. Przed rozgrywkami należy przesłać listę zawodników  z datą urodzenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – maksymalnie 14 zawodników do 16 października 2017 r.
 4. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.
 5. Po zakończeniu meczu kapitanowie drużyn zobowiązani są do podpisania protokołu meczowego.
 6. W rozgrywkach mają prawo gry zespoły:
  • Które zgłoszą akces do gry;
  • Uiszczą wpisowe w wyznaczonym terminie, do ostatniego dnia października 2017 r.
 7. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS.
 8. Zespół na boisku składa się z 6 (sześciu) zawodników. Dopuszcza się rozegranie lub dogranie meczu w minimum 5 zawodników tylko i wyłącznie 3 razy podczas całego sezonu. W przypadku kolejnych spotkań w niekompletnym składzie drużyna zostanie ukarana odjęciem jednego dużego punktu za każdy taki mecz.
 9. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników tylko do końca I rundy rozgrywek.
 10. Przekładania meczów nie przewiduje się, obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 5 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa mecz walkowerem (0:25, 0:25, 0:25).
 11. Drużyna jest zobowiązana do posiadania podczas meczu jednolitych koszulek wraz z numerami. Wyjątkiem jest zawodnik Libero, który zobowiązany jest do założenia koszulki o innym kolorze niż reszta drużyny. Nieprzestrzeganie przepisu obliguje utratę jednego dużego punktu.
VI. Sprawy finansowe
 1. Za udział w rozgrywkach obowiązuje wpisowe w wysokości 1000 złotych od zespołu, a drużyny szkolne 600 złotych.
 2. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone w całości na działalność określoną w statucie KTPPS.
 3. Wpłaty wpisowego dokonywane są wyłącznie poprzez system bankowy.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia ciała i zdrowia zawodników oraz drużyn i kibiców.
 2. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.
 3. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.
 4. W obiektach sportowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 5. Nie dokonanie wpisowego w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 6. Zespół który "odda" 3 (trzy) mecze walkowerem zostanie wykluczony z rozgrywek.
 7. Wykluczenie lub rezygnacja z rozgrywek nie uprawnia zespołu do zwrotu wpisowego.
 8. Ewentualne protesty przyjmowane będą jedynie na piśmie w ciągu 7 dni do Zarządu.
 9. O innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Zarząd KTPPS i są one ostateczne.
 10. Regulamin w niezmiennej formie obowiązuje do zakończenia rozgrywek. Wyjątkiem może być zmiana w punkcie IV podpunkcie 1 regulaminu KALPS, w przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się jakiejkolwiek drużyny z rozgrywek KALPS.